www.technicchan.ac.th

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ผู้แทนครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี