www.technicchan.ac.th

พิธีส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในจังหวัดจันทบุรี โดย ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์​ทางการเเพทย์​ เเละนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน​เเละวัตถุประสงค์​ ภายใต้การดำเนินงานงบประมาณของ กองทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์อุปกรณ์​เครื่องมือทางการเเพทย์ สำหรับผู้ป่วยติดบ้ายติดเตียง ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระปกเกล้า​จังหวัดจันทบุรี​ ชมรมกระต่ายอาสาพุทธมณฑลจันทบุรี เเละวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพื่อประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายในการให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ ห้องประชุมอุมา วิเชียรฉาย พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี