www.technicchan.ac.th

ประชุมเรื่องประเมินผลจากการเปิดภาคเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในช่วงการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 (COVID – 19)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเรื่องประเมินผลจากการเปิดภาคเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในช่วงการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี