www.technicchan.ac.th

อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดนางฟ้า

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้น “อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดนางฟ้า” เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งให้กับประชาชนและผู้สนใจ โดยมีการอบรมสาธิตวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้าและทำแหนมเห็ดนางฟ้า ณ สวนเห็ดจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี