รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. โดยจัด Social Distancing อย่างเข้มงวดตามมาตรการ 3ต. 2ค. 1ป. ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และมาตรการของจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี