www.technicchan.ac.th

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา2563

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี