www.technicchan.ac.th

โครงการสร้างที่พักสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนที่พักอาศัย

นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนายชัยฉลอง เดชบุรัมย์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง เข้านมัสการ พระครูปลัดน้ำ มันตะชาโต เลขามูลนิธิพระพุทธบาทพลวง เรื่องโครงการสร้างที่พักสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนที่พักอาศัย โดยความร่วมมือของมูลนิธิพระพุทธบาทหลวง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 2 และวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี