ตู้ครอบเตียงคนไข้ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบ “ตู้ครอบเตียงคนไข้ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ” ให้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนทางการแพทย์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID – 19 จัดทำโดยคณะครูจิตอาสา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี