โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ภายใต้การประกวดโครงการวิทยาลัยศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะทำงานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ