โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 ภายใต้การดำเนินงานโครงการตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเเละผู้แทนกล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศในวันนี้ พร้อมด้วย คณะครู หัวหน้างานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และนักเรียนนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี