ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายใน – ภายนอก อาคารเรียน ห้องพักครู ตามแผนกวิชา และอาคารสำนักงาน

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอขอบคุณเทศบาลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายใน – ภายนอก อาคารเรียน ห้องพักครู ตามแผนกวิชา และอาคารสำนักงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพื่อคุมควบและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด