www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี