www.technicchan.ac.th

การประชุม​เตรียมเพื่อเตรียม​ความพร้อม​ เรื่องการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ

วันพุธที่​ 2 มิถุนายน​ 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมาย​ให้​ นางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะด​ำเนินงาน​ วิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี​ เข้าร่วมการประชุม​เตรียมเพื่อเตรียม​ความพร้อม​ เรื่องการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ (หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/64 สาขาวิชาช่างเชื่อม ณ ห้องประชุม โรงเรียนเบญจมานุสรณ์