ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) รอบ 2

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) รอบ 2 ภายใน – ภายนอก อาคารเรียน ห้องพักครู ตามแผนกวิชา และอาคารสำนักงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อคุมควบและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองจันทบุรี ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้