www.technicchan.ac.th

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี มอบเงินสนุบสนุนให้ แผนกช่างยนต์

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี มอบเงินสนุบสนุนให้ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์​เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุนโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด) Automotive Knowledge & Technology Transfer Center (Supported By ISUZU) โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา โดยมีนายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี