www.technicchan.ac.th

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางพวงมาลา

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายฉัตรพฤกษ์ สีทิม หัวหน้าศูนย์ข้อมูลฯ นายชัยนุชิต พรมนา หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี