www.technicchan.ac.th

ดำเนินงานโครงการกองทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในจังหวัดจันทบุรี

วัน​จันทร์​ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายณรงค์​ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายธารา ศักดาเดช หัวหน้าเเผนกเครื่องประดับ​อัญมณี​ เเละคณะดำเนินงานโครงการกองทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยชมรมกระต่ายอาสา เเละโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เข้าพบนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อปรึกษาแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ป่วยนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี