www.technicchan.ac.th

ประชุมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประชุมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 และพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี