www.technicchan.ac.th

โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์​สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี จำนวน 160 คน ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 15 สิหาคม 2563 จำนวน 7 หลักสูตร ได้เเก่ 1.หลักสูตร “เข็มกลัดที่ระลึก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี” 2.หลักสูตร “งานชุบเข็มกลัดที่ระลึก” 3.หลักสูตร “งานทอเสื่อชุดจานรอง” 4.หลักสูตร “งานเสื่อกระเป๋าถือ” 5.หลักสูตร “งานทอเสื่อ” 6.หลักสูตร “กระเช้าของชำร่วยด้วยไม้ยางพารา” 7.หลักสูตร “การทำชุดม้านั่งสนามตอไม้” เพื่อให้ผู้ต้องขังนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฎิบัติงาน เเละประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษ ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี