www.technicchan.ac.th

ต้อนรับ นายสุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และคณะ

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ผู้เเทนครู และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นายสุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และคณะ ที่เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี