www.technicchan.ac.th

อบรมเชิงปฎิบัติการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายวิชาการ เยี่ยมคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชา “อบรมเชิงปฎิบัติการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band และ KU-Band และบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม” 4 รุ่น พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับคณะครูสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.เขต 1 และเขต 2 ณ ห้องปฎิบัติการออโตเมชั่นและห้องปฎิบัติการนิวเมติกส์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี