การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการสอนออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ช่องที่ 53