กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2563
ระดับชั้น ปวส. 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี


รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับ ปวช. 1

ระดับ ปวส. 1