www.technicchan.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีร่วมช่วยเหลือประชาชนในช่วง COVID-19

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน เทศบาลเมืองท่าช้าง เทศบาลตำบลเกาะขวางและกลุ่มแม่ค้าขนมตลาดสวนมะม่วง นำข้าวกล่อง 150 กล่อง ขนม 300 ชิ้น น้ำดื่ม 200 ขวดและยาฆ่าเชื้อโรค ร่วมกันนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่มีการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี (ทุ่งนาเชย) ในการนี้ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โดยการคัดกรองบุคคล เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือ