รายละเอียด:

ซอฟต์แวร์วินโด้และโปรแกรมสำนักงาน ดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านล่าง
สามารถติดต่อขอรับ KEY เพื่อ Activate ได้ที่งานศูนย์ข้อมูล(ห้องแผนงาน)

Microsofr Windows  
              
Windows 7 : 32 bit  
             
                                       
Windows 7 : 64 bit    
           
Windows 8.1 : 32 bit

Windows 8.1 : 64 bit

Windows 10 : 32 bit

Windows 10 : 64 bit

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microsoft  Office

Microsoft  Office 2010  : 64 bit

Microsoft  Office 2010 : 32 bit

Microsoft  Office 2013

Microsoft  Office 2016 : 32 bit

Microsoft  Office 2016 : 64 bit