รายละเอียด:

การสมัครเข้ารับการอบรม จะเปิดระบบให้ครูสมัครอบรม รอบที่ 2/2562 

ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 

ทางเว็บไซต์  http://training.r-hrd.net


ไฟล์แนบ :ดาวน์โหลดเอกสาร