รายละเอียด:

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จะเปิดระบบให้ครูสมัครอบราม รอบที่ 1/2562 ระหว่าง วันที่ 6-15 มีนาคม 2562

เว็บไซต์ http://training.r-hrd.net  

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร >> Click<<


ไฟล์แนบ :ดาวน์โหลดเอกสาร