! ทำไมผู้ชายสูงอายุ (แก่ ๆ) หายไปจากสังคมไทย  หายไปไหน !
     
                                                   ประสาร  ธาราพรรค์   เรียบเรียง