เมื่อคุณมีโอกาสแก่ ควรทำตัวอย่างไร

                                                       ประสาร ธาราพรรค์ ผู้เรียบเรียง