รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
นายรณกฤษณ์ สันติกิจเจริญ สันติกิจเจริญ
เพศ : ชาย
ชื่อเล่น : โอ๊ค
วัน/เดือน/ปีเกิด : 9  มกราคม  2544
ที่อยู่ปัจจุบัน : 30/1 ถ.เทศบาลสาย3
ตำบล/แขวง: ขลุง
อำเภอ/เขต : ขลุง
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22110
โทรศัพท์/มือถือ : 061829XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2558
วุฒิที่จบ :
ปวช. แผนกวิชา : เทคโนโลยีคอมฯ
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ที่อยู่ : 44/3 ถนนจันทคามวิถี
ตำบล/แขวง :
ตลาด อำเภอ/เขต : เมือง
จังหวัด :
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 22110
โทรศัพท์ :
039311198 E-mail : ronnakit8931@gmail.com
Facebook :
Intragram:
Line :
Twitter:
ลงทะเบียน :
5 เม.ย. 2562