รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
เฉลิมชัย เกียงเอีย
เพศ : ชาย
ชื่อเล่น : หนุ่ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 27  มกราคม  2524
ที่อยู่ปัจจุบัน : 28/16 หมู่3
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต : เมือง
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์/มือถือ : 084784XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2544
วุฒิที่จบ :
ปวส. แผนกวิชา : การตลาด
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : -
ที่อยู่ : -
ตำบล/แขวง :
- อำเภอ/เขต : -
จังหวัด :
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์ :
- E-mail : alonewolf223@gmail.com
Facebook :
Intragram:
Line :
alonewolf223 Twitter:
ลงทะเบียน :
11 ก.ย. 2561