รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
วิศรุต ศรีนาราง
เพศ : ชาย
ชื่อเล่น : เต้ย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 21  กุมภาพันธ์  2528
ที่อยู่ปัจจุบัน : 222/266
ตำบล/แขวง: มาบไผ่
อำเภอ/เขต : บ้านบึง
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 20170
โทรศัพท์/มือถือ : 089880XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2549
วุฒิที่จบ :
ปวส ม.6 แผนกวิชา : ไฟฟ้า
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน เพ้นติ้ง จำกัด
ที่อยู่ : 123 หมู่ 3
ตำบล/แขวง :
หนองไม้แดง อำเภอ/เขต : เมื่อง
จังหวัด :
ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ : 20170
โทรศัพท์ :
038274166 E-mail : witsarut.sri@hotmail.com
Facebook :
Intragram:
Line :
tk3296 Twitter:
ลงทะเบียน :
9 เม.ย. 2561