รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
สุชาติ คำเพชร
เพศ : ชาย
ชื่อเล่น : เอ็ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 24  มกราคม  2535
ที่อยู่ปัจจุบัน : 30 ม.10
ตำบล/แขวง: คลองขุด
อำเภอ/เขต : ท่าใหม่
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22120
โทรศัพท์/มือถือ : 095608XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2556
วุฒิที่จบ :
ปวส. แผนกวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : บริษัท ไอที ซีเอสวี กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ : 79/54
ตำบล/แขวง :
ท่าช้าง อำเภอ/เขต : เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์ :
0956086842 E-mail : chay_suchart@hotmail.co.th
Facebook :
https://www.facebook.com/Ma.m.suchart Intragram:
Line :
darkchay Twitter:
ลงทะเบียน :
26 มี.ค. 2561