รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
อนุภัทร ทองเหลื่อม ทองเหลื่อม
เพศ : ชาย
ชื่อเล่น : อ้น
วัน/เดือน/ปีเกิด : 13  มกราคม  2534
ที่อยู่ปัจจุบัน : 430, ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
ตำบล/แขวง: บ้านใหม่
อำเภอ/เขต : อ.เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30000
โทรศัพท์/มือถือ : 064452XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2555
วุฒิที่จบ :
ปวช. แผนกวิชา : ไฟฟ้า
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ที่อยู่ : 361ท่าทราย ถนนสนามบินน้ำ
ตำบล/แขวง :
ท่าทราย อำเภอ/เขต : เมืือง
จังหวัด :
นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 11000
โทรศัพท์ :
0644529419 E-mail : Anupat0071@gmail.com
Facebook :
Intragram:
Line :
Anupatnacc007 Twitter:
ลงทะเบียน :
23 ต.ค. 2560