รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
กัลยา รัตนาคะ
เพศ : หญิง
ชื่อเล่น : เต้าหู้
วัน/เดือน/ปีเกิด : 26  กุมภาพันธ์  2537
ที่อยู่ปัจจุบัน : 31/7 ม.3
ตำบล/แขวง: บ่อ
อำเภอ/เขต : ขลุง
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22110
โทรศัพท์/มือถือ : 064190XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2558
วุฒิที่จบ :
ปวส. แผนกวิชา : เทคโนโลยีคอมฯ
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : บ้าน
ที่อยู่ : 31/7 ม.3
ตำบล/แขวง :
บ่อ อำเภอ/เขต : ขลุง
จังหวัด :
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 22110
โทรศัพท์ :
0641903991 E-mail : gallaya_rattanaka@outlook.com
Facebook :
Taohoo Gallaya Intragram:
Line :
Gallaya2537 Twitter:
ลงทะเบียน :
28 พ.ค. 2560