รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
ชาญณรงค์ อาจสูงเนิน
เพศ : ชาย
ชื่อเล่น : แม็ก
วัน/เดือน/ปีเกิด : 19  มกราคม  2542
ที่อยู่ปัจจุบัน : 28/9 หมู่4
ตำบล/แขวง: วันยาว
อำเภอ/เขต : ขลุง
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22110
โทรศัพท์/มือถือ : 092756XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2558
วุฒิที่จบ :
ปวช. แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ที่อยู่ : 44/3
ตำบล/แขวง :
ตลาด อำเภอ/เขต : เมือง
จังหวัด :
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์ :
039311198 E-mail : channarong.11com12@gmail.com
Facebook :
Intragram:
Line :
Twitter:
ลงทะเบียน :
1 พ.ค. 2560