รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
จักรกฤษ มีเพชร
เพศ : ชาย
ชื่อเล่น : โอ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 17  กุมภาพันธ์  2524
ที่อยู่ปัจจุบัน : 1 ม.7
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต : เมือง
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์/มือถือ : 061451XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2544
วุฒิที่จบ :
ปวส. แผนกวิชา : ก่อสร้าง
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ที่อยู่ : 41 หมู่ที่ 5
ตำบล/แขวง :
ท่าช้าง อำเภอ/เขต : เมือง
จังหวัด :
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์ :
039319111 E-mail : mechakkrid@gmail.com
Facebook :
Intragram:
Line :
Twitter:
ลงทะเบียน :
27 ธ.ค. 2559