รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
เกวลิน เติมสุข
เพศ : หญิง
ชื่อเล่น : ต่าย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 4  ตุลาคม  2538
ที่อยู่ปัจจุบัน : 50/18 ม.6
ตำบล/แขวง: ท่าช้าง
อำเภอ/เขต : เมือง
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์/มือถือ : 061348XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2558
วุฒิที่จบ :
ปวส. แผนกวิชา : ก่อสร้าง
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : บริษัททีทัศ จำกัด
ที่อยู่ : 39/2 ม.4
ตำบล/แขวง :
น้ำเชี่ยว แหลมงอบ อำเภอ/เขต : แหลมงอบ
จังหวัด :
ตราด รหัสไปรษณีย์ : 23120
โทรศัพท์ :
0817621657 E-mail : kewalin.vbb@Gmail.com
Facebook :
kewalin Toemsuk Intragram:
Line :
kakakew Twitter:
ลงทะเบียน :
2 ก.ค. 2559