รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
ดวงฤทัย ใจขาน
เพศ : หญิง
ชื่อเล่น : มัมมี่
วัน/เดือน/ปีเกิด : 22  มิถุนายน  2539
ที่อยู่ปัจจุบัน : 25 หมู่2
ตำบล/แขวง: น้ำรอบ
อำเภอ/เขต : ลานสัก
จังหวัด : อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ : 61160
โทรศัพท์/มือถือ : 090938XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2558
วุฒิที่จบ :
ปวช. แผนกวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ที่อยู่ : 44/3
ตำบล/แขวง :
ตลาด อำเภอ/เขต : เมือง
จังหวัด :
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์ :
039311198 E-mail : duangruethai_2539@hotmail.com
Facebook :
duangruethai jaikan Intragram: -
Line :
22duangruethai2539 Twitter: -
ลงทะเบียน :
29 เม.ย. 2559