รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
สิทธิชัย มานะสิริ
เพศ : ชาย
ชื่อเล่น : เอ็ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 3  สิงหาคม  2538
ที่อยู่ปัจจุบัน : มะขาม
ตำบล/แขวง: อ่างคีรี
อำเภอ/เขต : มะขาม
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22150
โทรศัพท์/มือถือ : 086462XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2558
วุฒิที่จบ :
ปวส. แผนกวิชา : เทคโนโลยีคอมฯ
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ที่อยู่ : 131 หมู่ 10 ตำบล พลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี 22210
ตำบล/แขวง :
พลวง อำเภอ/เขต : เขาคิฌกูฎ
จังหวัด :
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 22210
โทรศัพท์ :
0-3930-726 E-mail : sittichai0745@hotmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/SittichaiManasiri Intragram:
Line :
Twitter:
ลงทะเบียน :
10 เม.ย. 2559