การวิเคราะห์ปัญหา

ฐานข้อมูลสำหรับสอบมาตรฐานปี 2558


สอบ ปวส.2  2558 

อบคณิตศาสตร์คอมเลขฐาน2

สอบคณิตศาสตร์คอมเลขฐาน 8
ฐานข้อมูลสอบปวช3

VB ช3ปี58 ครั้งที่ 2

สอบคณิตศาสตร์คอมเลขฐาน16
   
สอบปลายภาคคณิตศาสตร์คอมรวม

นื้อหาวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพสัปดาห์ที่ 2

 
 English Conversation

 
 สอบปลายภาคช3

  ผลการแข่งขันกีฬาสี2558

 
 ตัวอย่างรูปเล่มงานวิจัย

-งานฐานข้อมูล


 
สอบการเปลี่ยนเลขฐาน 2 8 10 16งานฐานข้อมูล ช.3 07/11/59


 
งานฐานข้อมูล ช.3 29/10/59

 
งานฐานข้อมูล ช.3 02/11/59
 
 

 
งานฐานข้อมูล ช.2 15/11/59

 
านฐานข้อมูล ช.3 17/11/59

 
งานฐานข้อมูล ช.3 21/11/59

 
งานฐานข้อมูล ช.2 22/11/59

 งานเขียนโปรแกรม ส.2 23/11/59

 
 งานฐานข้อมูล ช.3 24/11/59

 
 สอบฐาน2พระสมุทร