วีดีโอนำเสนอ : https://www.youtube.com/watch­v=hBenAgb9ypk

เนื้อหาหลักของหัวข้อ " อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ "