วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ โดย ว่าที่ร้อยตรีบุญเติบ บัวหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประธานพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือกระทิง อ.คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี