วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     และคณะ ในโอกาส ลงพื้นที่ติดตามปัญหาหการใช้ Internet  และการใช้งานระบบเครือข่าย Uninet  ในสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูจากส่วนราชการและสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดจันทบุรี และตราดให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุม เหลืองจันท์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม