เรียนผู้ใช้งาน Nod Antivirus ของวิทยาลัยปัจจุบันได้ทำการปรับเวอร์ชั่นจาก 5 เป็นเวอร์ชั่น 6ซึ่งจะทำให้เมื่อทุกท่านสั่ง update จากค่าที่กำหนดแบบเดิมไม่ได้   จะฟ้องว่าไม่สามารถติดต่อกับเซอร์เวอร์ ซึ่งเกิดจากคนละเวอร์ชั่น ดังนั้นการใช้งานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจึงเรียนให้ทุกท่านที่ใช้งาน Nod ให้ทำการถอน(Uninstall)โปรแกรมเก่าออกและติดตั้ง Nod Client ที่ลิ้งค์ดาวน์โหลดที่ทางวิทยาลัยปล่อยไว้ให้ ทำการติดตั้งใหม่ตามเวอร์ชั่นของ Window ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น 64 bit หรือ 32 bit ระบบจะทำการ update ให้แบบอัตโนมัติ

ลิ้งค์ Download Nod Antivirus