คลิกดูผลสอบคัดเลือกที่นี่ครับ (NEW)

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ

 

พบครูประดิษฐ์ สุทธิประภา บริเวณหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.  เพื่อฟังรายละเอียดการรายงานตัว 

วันรายงานตัว วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น.  ณ ร.ร.เบญจมานุสรณ์