วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กับ บริษัท โกลเด้น โรบอท จำกัด ร่วมทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูวิชาชีพ บุคลากรอาชีวศึกษา และพนักงานของสถานประกอบการให้นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ในอนาคต โดยนางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ ดร.กิตติ สุวรรณรัชตมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น โรบอท จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และมีนางศิริมา สุวรรณรัชตมณี กรรมการ บริษัท โกลเด้น โรบอท จำกัด นายวิเชียร ประเสริฐสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะครูร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้ยังได้ร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี