ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
76. ซอฟต์แวร์วินโด้และโปรแกรมสำนักงานลิขสิทธิ์  18 ส.ค. 2560
75. รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  17 ส.ค. 2560
74. โครงการย้อนหลัง 3 ปี (ปี2558, 2559 และ 2560)  27 ก.ค. 2560
73. การทำสำเนาเอกสารงานด้านวิชาการ และแบบฟอร์มการขอสำเนาเอกสาร  13 ก.ค. 2560
72. คำสั่ง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ที่ 317 / 2560  4 ก.ค. 2560
71. ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง ณ วันที่ 28 พ.ค. 60   28 พ.ค. 2560
70. แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2560  25 พ.ค. 2560
69. การใช้ระบบ WiFi ผ่าน smart phone ภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีไม่ต้องผ่านระบบ Authen  3 พ.ค. 2560
68. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 1/2560  24 เม.ย. 2560
67. รายการสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ   29 มี.ค. 2560
66. ตัวอย่างโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  21 มี.ค. 2560
65. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  28 ก.พ. 2560
64. คำสั่งประกวดโครงงานฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  28 ก.พ. 2560
63. เรื่องการปรับปรุงระบบ User&Password การเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย  24 ก.พ. 2560
62. การเปลี่ยนไอพีสำหรับ NOD ENDPOINT ANTIVIRUS  24 ก.พ. 2560
61. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  2 ก.พ. 2560
60. คำสั่งวิทยาลัยฯ (เพิ่มเติม) เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา 2559  23 ธ.ค. 2559
59. รายการมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561   17 พ.ย. 2559
58. ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  26 ต.ค. 2559
57. การป้องกันคอมพิวเตอร์ด้วย NOD ENDPOINT  22 ต.ค. 2559

เมนูหลัก Mainmenu


สาขาวิชา DIVISION


บริการนักศึกษา Student Services


รายงานการประเมินผลตนเอง Self Assessment Report


งานวิจัย Research


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Botanical Garden School


บริการชุมชน Public Services


ทักษะวิชาชีพ Professional Skills


สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ Innovation


อิเลิร์นนิง E-Learning


ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Internet room


เว็บไซต์ อศจ. WebLinks


ตรวจสอบเครือข่าย System Monitor


ข้อมูลที่นักศึกษาควรรู้ Student


นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Innovation


ครุภัณฑ์มาตรฐานปริญญาตรี Durable articles


สถิติเว็บไซต์

 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 71 คน
สถิติเดือนนี้ 4,700 คน
 สถิติปีนี้ 123,616 คน
สถิติทั้งหมด 394,590 คน


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:admin@technicchan.ac.th © 2017 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Powered by www.technicchan.ac.th.Design & Development by ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง || เข้าสู่ระบบ