ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
65. แจ้งนักศึกษารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  7 มิ.ย. 2560
64. ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง ณ วันที่ 28 พ.ค. 60  28 พ.ค. 2560
63. ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รวมทุกชั้นปี ^^  12 พ.ค. 2560
62. กำหนดการลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560  23 มี.ค. 2560
61. แจ้งกำหนดการซ่อมกิจกรรมทุกภาคเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 วันเดียวเท่านั้น  22 มี.ค. 2560
60. กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2  19 มี.ค. 2560
59. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  15 มี.ค. 2560
58. แจ้งนักเรียน นักศึกษา กำหนดการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559  15 มี.ค. 2560
57. แจ้งกำหนดการรับเสื้อผ้าชุดนักเรียน นักศึกษา โควตารอบที่ 2  6 มี.ค. 2560
56. กำหนดการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559  2 มี.ค. 2560
55. ขอแจ้งรายชื่อห้องนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2560  2 มี.ค. 2560
54. กำหนดการโครงการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559  27 ก.พ. 2560
53. รายชื่อวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ปรับพื้นฐาน (ม.6)  24 ก.พ. 2560
52. รายชื่อวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2  24 ก.พ. 2560
51. ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาปวช.3 และปวส.2 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบ V-NET  24 ก.พ. 2560
50. ตารางสอบV-NET ระดับปวช.3 และระดับปวส.2  22 ก.พ. 2560
49. แจ้งนักเรียน-นักศึกษาโควตารอบที่ 1 ให้มารับเสื้อผ้า  10 ก.พ. 2560
48. ปฏิทินการเรียน ภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1  31 ม.ค. 2560
47. แจ้งนักศึกษาฝึกงานในปีการศึกษา 1/2560 ให้มาทำเรื่องขอฝึกงาน ที่ห้องวิชาการ งานทวิภาคี  30 ม.ค. 2560
46. นักศึกษาโควตารอบที่ 1 "สั่งเสื้อผ้าชุดนักศึกษา"  17 ม.ค. 2560

เมนูหลัก Mainmenu


สาขาวิชา DIVISION


บริการนักศึกษา Student Services


รายงานการประเมินผลตนเอง Self Assessment Report


งานวิจัย Research


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Botanical Garden School


บริการชุมชน Public Services


ทักษะวิชาชีพ Professional Skills


สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ Innovation


อิเลิร์นนิง E-Learning


ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Internet room


เว็บไซต์ อศจ. WebLinks


ตรวจสอบเครือข่าย System Monitor


ข้อมูลที่นักศึกษาควรรู้ Student


นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Innovation


ครุภัณฑ์มาตรฐานปริญญาตรี Durable articles


สถิติเว็บไซต์

 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 73 คน
สถิติเดือนนี้ 4,702 คน
 สถิติปีนี้ 123,618 คน
สถิติทั้งหมด 394,592 คน


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:admin@technicchan.ac.th © 2017 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Powered by www.technicchan.ac.th.Design & Development by ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง || เข้าสู่ระบบ