หน้าหลักภาพกิจกรรม >> สงกรานต์สามัคคี สืบทอดประเพณีวันปีใหม่ไทย 2561

       วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดพิธี "สงกรานต์สามัคคี สืบทอดประเพณีวันปีใหม่ไทย" นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานในพิธีรดน้ำดำหัว กราบขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง